Samlefakturere

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Samlefakturering. Klikk på Ny samlefakturering og velg Fra ordre eller Fra fakturakladd.

cs. Samlefakturere 1 um.png

2. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å hente frem andre relevante kolonner som ikke synes i tabellen, for eksempel prosjekt og avdeling. Sett hake ved aktuelle ordre/faktura og velg Samlefakturer valgte.

cs. Samlefakturere 3 um.png

3. Sett hake ved Send meg en epost når jobben er fullført, dersom du ønsker dette. Dersom du ikke har opprettet en standard utsendelsesplan vil dette fremkomme her. Klikk på linken for å bli sendt direkte til innstillinger for utsendelse.

Fyll ut informasjon. Merk at fakturadato og forfallsdato som settes vil overkjøre eventuelle betalings- og leveringsbetingelser som er satt på kunde. Klikk på Kjør samlefakturering.

cs. Samlefakturere 3 um.png