Koble produkt mot timeart

1. Gå til Salg venstremenyen, velg Produkter og Nytt Produkt dersom du ønsker å koble et nytt produkt mot en timeart. Dersom produktet du ønsker å koble allerede eksisterer, kan du se bort fra dette steget.

CS.ProduktMotTimeart.UNI.1.png


2. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timearter. Velg aktuell timeart eller klikk på Ny timeart dersom du ønsker å koble produktet mot en helt ny timeart.

CS.ProduktMotTimeart.UNI.2.png


3. Klikk i søkefeltet tilhørende Produkt for å søke etter aktuelt produkt, eller klikk på forstørrelsesglasset for å få oversikt over alle eksisterende produkter. Legg inn pris på produktet. Klikk på Lagre.


CS.ProduktMotTimeart.UNI.3.png

NB! Merk at prisen du setter på produktet inne på timearten er ekskludert merverdiavgift, og vil overstyre prisen du tidligere har angitt på produktet.


4. Når du skal fakturere timer overført til ordre/kunde, vil produktet nå automatisk dukke opp ved valg av sammenkoblet timeart. Dersom en timeart ikke er tilkoblet et produkt kan du likevel angi produkt manuelt.