Fakturere timer

Dersom du har ført timer mot en ordre, kan de faktureres. Merk at du først må ha koblet relevante timearter mot produkt. 

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Fakturering av timer. Klikk på Ny overføring for å starte en ny veiviser hvor du velger hvilke timer som skal overføres. Timene vil overføres først når du har fullført veiviseren.

Cs fakturering av timer 2.png

2. Velg hvilken periode det skal hentes timer fra, om det er egne timer eller timer knyttet til alle medarbeidere, og om timene skal hentes fra det som er registrert mot kunde, ordre eller prosjekt. Har du ført timer mot mer en én av disse dimensjonene vil timene kun legge seg mot en av dem. Dersom du fører timer mot både en ordre og et prosjekt, vil disse timene kun ligge mot ordre i vinduet for fakturering av timer.

Cs fakturering av timer 3.png

3. Velg hvilken kunde eller ordre timene skal overføres mot. Dersom du velger kunde, vil det opprettes en ny ordre. 

Cs fakturering av timer 4.png

4. Velg produkt timene skal føres mot. Dersom timearten er koblet mot et produkt, vil dette komme opp automatisk.

Cs fakturering av timer 5.png

5. Velg hvordan du ønsker at visningen av timer skal fremkomme på ordre. Dersom du har ført flere linjer mot ulike dimensjoner (for eksempel prosjekt eller avdeling), må du sette hake på Splitt på dimensjon for at linjene skal fremkomme korrekt på ordre. Klikk på Videre for å fullføre overføringen.

Cs fakturering av timer 6.png

Dersom timene er ført mot kunde vil det bli opprettet en ny ordre. Dersom timene er ført mot en eksisterende ordre legges de på denne ordren. I listevisningen under Fakturering av timer finner du en oversikt over alle ordre det er overført timer til.

Tips: Når ordren er overført til faktura kan timeliste legges ved fakturaen. Du vil få valg om å inkludere dette vedlegget i det du fakturerer. Denne timelisten vil vise timer til ordre, ikke nødvendigvis medgått tid.