Timer til ordre

1. Opprett en ordre og legg inn nødvendige opplysninger.

Cs timer til ordre 1.png

 

2. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timeregistrering. Sørg for at kolonnene Timer til ordre og Ordre ligger synlig. Du henter frem eventuelle skjulte kolonner ved å klikke på ikonet for kolonneoppsett ytterst til høyre. Registrer timene dine, legg inn antall timer du ønsker å overføre til ordre og finn frem ordren timene skal overføres til.

Cs timer til ordre 2.png

 

3. Gå til Salg i venstremenyen og velg Ordre. Hent frem ordren du skal overføre timene til. Du åpner ordren og trykker på Vis/overfør timer.

Cs timer til ordre 3.png

4. Velg timene som skal overføres og klikk på Videre for å overføre disse.

Cs timer til ordre 4.png

Tips: Du kan også benytte funksjonen Fakturering av timer for å overføre timer til ordre.