Roller og tilganger: Kjøp produkt

Når du inviterer brukere til systemet, angir du hvilke moduler og tilhørende roller den aktuelle brukeren skal ha tilgang til. 

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere.

2. Klikk på den aktuelle brukeren og velg Roller og tilganger. Listen viser flere produkter. Disse gjenspeiler stort sett modulene i systemet, som for eksempel Regnskap, Salg, Lønn, Time. 

3. Klikk på Kjøp produkt for å spesifisere hvilke tilganger brukeren skal ha innenfor det aktuelle produktet/modulen. Prisen avhenger av hvilket produkt som er kjøpt, og ikke av de individuelle tilgangene under hvert produkt/modul. Det er kostnadsfritt å invitere revisor. 


Du kan deaktivere en tidligere kjøpt modul hvis du ikke lenger ønsker den. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner tilgangene under et produkt/modul, men ikke deaktiverer den, vil du fortsatt bli fakturert for produktet/modulen.


Menyvalgene som vises her er de samme enten du inviterer brukere for første gang eller gjør endringer på en eksisterende bruker.

CS.Roller og tilganger Kjøp produkt.UM.png