Invitere revisor

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere

CS.Inv.revisor.UM.png

2. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Inviter bruker.

3. Velg Inviter revisor.

CS.Inv.revisor1.UM.png

4. Legg inn revisors e-postadresse og Send invitasjon.

CS.Inv.revisor2.UM.png