Betaling i valuta

Så lenge du betaler fra norsk bankkonto og mottaker har IBAN kan du betale faktura til utenlandske leverandører i en annen valuta. IBAN står for International Bank Account Number og er en universell oppbygning av kontonummer slik at din norske bank kan sende betalinger til mottakers utenlandske bank i valutaen til aktuelt land.

Når du skriver inn IBAN-nummeret som står på leverandørfakturaen i feltet for bankkonto i leverandørfakturamottaket, vil systemet registrere korrekt informasjon for å betale fakturaen til den utenlandske leverandøren. Det er banken som håndterer veksling av NOK til annen valuta. 

Cs betaling i valuta 1.jpg

Cs betaling i valuta 2.jpg

Valutakursen kan ha endret seg fra fakturaen ble bokført til betalingen går ut av banken. Det er fakturadato som bestemmer valutakursen. Basert på returfilen fra banken fører systemet en eventuell differanse mot konto for valutagevinst eller valutatap.

Du kan lese mer om valutaoppsett her.