Valutaoppsett

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap.

Cs endring mva periode 1.jpg

2. Gå til feltet for valuta for å foreta endringer. Valutaen du velger her vil være standard valuta for all bokføring og fakturering i systemet.

Cs valutaoppsett.jpg

Her definerer du hvilke kontoer som skal brukes for henholdsvis valutagevinst og valutatap.

Valuta og Autobank

Ved bruk av autobank for valutaremittering, må du definere konto for valutagevinst og valutatap. Dette er nødvendig for at systemet skal kunne registrere gevinst og tap når avregningsreturen fra banken leses inn.

Valuta og bilagsregistrering

Når du bokfører valutabilag i bilagsregistreringen, vil systemet automatisk beregne og bokføre valutagevinst og valutatap.

Valuta og utgående faktura

Hvis du vil endre valutaen kun for en utgående faktura eller for en bestemt kunde, kan du definere dette på den aktuelle fakturaen eller på kundekortet. Spesifiserer du valuta på kundekortet, vil alle fakturaer til den aktuelle kunden bli utstedt i valgt valuta.