Opprette og bokføre leverandørfaktura

Opprette leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF.

2. Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura. 

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 1 UM.png

3. Fyll ut ønskede felt. Dersom OCR-tolk (fakturatolk) er aktivert, vil feltene fylles ut automatisk. Disse kan overskrives. 

4. Klikk på Lagre endringer.

Under Leverandørhistorikk finner du bilagsnummer, hvem som har bokført og utført handlingen.

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 2 UM.png 


Bokføre leverandørfaktura

1. Fyll ut følgende felt dersom dette ikke allerede er gjort: LeverandørFakturadato og Konto under kontering. 

2. Klikk på Bokfør.

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 3 UM.png

Du kan skrive spesielle merknader eller kommentarer om en leverandørfaktura under fanen Fritekst. Feltet er kun synlig inne i systemet, og kan endres når som helst i fakturaflyten.

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 4 UM.png