Versjon 195

Dato for versjonslansering: 14. juni 2023

 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Støtte for eiendom i årsavslutning for AS
  Du kan nå sende inn årsavslutning for eiendomsselskaper via systemet

 • Rapport: Åpen postliste hovedbok
  Åpen postliste hovedbok kan nå hentes ut via funksjonen Rapporter

 

Salg

 • En delfakturert ordre kan nå endres eller slettes

 

Lønn

 • Bedre flyt ved sluttdato på arbeidsforhold
  Det er nå lettere å avslutte et arbeidsforhold i systemet. Når det settes sluttdato kan du enkelt velge å lukke arbeidsforholdet. Tidligere ble du sendt til en modal for å opprette nytt arbeidsforhold, eller bedt om å sette den ansatte som inaktiv – ingen av disse valgene er ønskelig dersom du har en ansatt med mer enn et arbeidsforhold og det kun er ett av dem som skal avsluttes

 

Feilrettinger

 • Repeterende faktura tok ikke hensyn til endret valutakurs 
  Feilen er nå rettet

 • Systemet genererte øredifferanse i forbindelse med fakturering
  I tilfeller hvor det var benyttet «ingen desimaler» i salgsinnstillinger, genererte systemet øredifferanse. Dette er nå rettet
 • Kalenderen i timeregistrering viste ikke dager med førte timer for januar
  Dager med førte timer ble vist i rødt, og ikke grønt, for januar. Feilen er nå rettet

 • Veiviseren for lønn hindret bruk dersom virksomhetsnummer manglet
  Bruk av lønnsmodulen stoppet opp dersom det manglet virksomhetsnummer på selskapet. På rene pensjonskasser er ikke virksomhetsnummer påkrevd. Dette er nå løst ved at dersom firmatype = pensjonskasse under innstillinger for firmaoppsett, vil veiviseren hoppe over steget for sjekk av virksomhetsnummer