Fanene under Timeregistrering

Du finner seks ulike faner under timeregistrering. 

cs. Fanene under timeregistrering 1 um.png

Registrering

Registreringsbildet brukes for å føre timer.

Timeliste

Timer som skal sendes til godkjenning sendes fra fanen Timeliste.

Totaler

Dette er en oversikt over antall timer med utvalg på aktuelle dimensjoner og valgt periode presentert med grafer for en forenklet visning.

cs. Fanene under timeregistrering 2 um.png

Timesaldo

Timesaldo er en beregning av alle timer som er forventet innenfor en stillingsmal pluss/minus registrerte timer. En positiv timesaldo indikerer at brukeren har registrert timer utover antall timer i sin stillingsmal, og en negativ timesaldo indikerer det motsatte.

Ferie

Ved å registrere ferie vil ikke manglende timeføring påvirke timesaldoen for perioden. Du legger inn en beskrivelse og fra-til-dato. 

cs. Fanene under timeregistrering 3 um.png

Godkjenning

Fanen Godkjenning er kun synlig for deg som godkjenner timer på vegne av et team.