Timesaldo

Timesaldo er en beregning av alle timer som er forventet innenfor en stillingsmal pluss/minus registrerte timer. En positiv timesaldo indikerer at brukeren har registrert timer utover antall timer i sin stillingsmal, og en negativ timesaldo indikerer det motsatte. Timesaldoen oppdateres forløpende. 

Se timesaldo

1. For å se egen timesaldo, gå til Timer i venstremenyen og velg Timeregistrering. Gå til fanen Timesaldo.

2. Skal du se andres timesaldo, gå til Timer i venstremenyen og velg Personer. Klikk på Rediger timer og Timesaldo. 

Timesaldo som vises i parentes indikerer timesaldo til og med gårsdagens dato. Saldo inklusiv inneværende dato finner du i tabellen til høyre.

cs. Timesaldo 1 um.png

 

Registrere inngående timesaldo

Dersom det tidligere er ført timer i et annet timeregistreringssystem, eller timesaldo av andre grunner skal overstyres, kan en administrator registrere saldo.

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Personer. Klikk på aktuell person og gå til fanen Saldoer.

cs. Timesaldo 2 um.png

2. Dersom oppstart i nytt system eksempelvis er 01.02.23, legger du inn timesaldo per 31.01.23. Da vil timesaldo bli korrekt når det føres timer for 01.02. Merk at timesaldo overstyrer alle timer til og med den datoen som velges, så dersom det registreres timesaldo på oppstartsdato vil eventuelle pluss- eller minustimer fra denne dagen ikke bli hensyntatt. Ønsker du å nullstille timesaldo, for eksempel fra og med 01.01.23, registrerer du saldo = 0 per 31.12.22.