Viderefakturering: Produktkobling

Når du viderefakturerer en EHF-faktura, vil du kunne lese inn produktlinjene fra inngående faktura automatisk ved viderefakturering. Dersom systemet finner en match i eksisterende produkter i produktlisten, vil systemet foreslå å koble produktene til eksisterende produkter. Du kan også opprette nye produktkoblinger, slik at systemet vil gjenkjenne produktene neste gang.

Tips: Hvis du heller ønsker å koble produktene mot et forhåndsbestemt standardprodukt, kan du huke av for "Knytt alle leverandørproduktene til standard produkt for viderefakturering". Du kan også sette opp denne koblingen automatisk i innstillinger. Les mer om hvordan du gjør dette her.

 

Opprette nye produkter basert på leverandørprodukter

Når du velger å viderefakturere en EHF, må du gå igjennom et produktoppsett før du kan gå videre dersom systemet ikke gjenkjenner dine produkter. Systemet vil automatisk opprette forslag basert på produktnummer og navn fra den inngående fakturaen.

Du kan fritt endre verdiene i kolonnene for "Produktnummer" og "Navn" (1). La produktnummer står blankt hvis du ønsker at systemet skal autogenerere produktnummer fra neste ledige i listen.

Dersom du ønsker å koble produktet til et eksisterende produkt, kan du klikke på den blå pilen (2). Du vil da få opp en ny meny hvor du kan søke opp eksisterende produkt (3). Klikk på den blå pilen på nytt dersom du angrer og ønsker å legge produktet tilbake i listen over nye produkter. Når du klikker på "Lagre", vil du komme videre til viderefakturering.

produktkobling1.png

 

Koble leverandørprodukter mot eksisterende produkter

Dersom systemet gjenkjenner produktene basert på tidligere kobling, vil systemet automatisk foreslå produktkobling. Du kan endre produkt i produktsøkefeltet (4), eller klikke på den blå pilen dersom du heller ønsker å opprette et nytt produkt (5).

produktkobling2.png