Standard produktnummer og produktkobling for viderefakturering

Når du viderefakturerer, blir varelinjene koblet opp mot et standard produktnummer. Dette må derfor være på plass før du begynner å viderefakturere.

1. Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til Viderefakturering.

CS.ProduktnummerOgProduktkobling.UNI.1.png

2. Gå til Standard produktnummer og sett Standard produktnummer for viderefakturering og Standard produktnummer for gebyr. Klikk på opprette nytt produkt dersom du ønsker å sette et nytt produkt som standard.

CS.ProduktnummerOgProduktkobling.UNI.2.png

3. Gå til Produktkobling og sett hake ved Foreslå kobling til standard produktnummer dersom du ønsker at systemet automatisk skal foreslå kobling til standard produktnummer som er satt. Husk å lagre innstilligene! Klikk på Gå til oversikt for å få oversikt over produkter som er koblet i systemet. Her kan du også endre/slette eksisterende koblinger. 

CS.ProduktnummerOgProduktkobling.UNI.3.png

Når du viderefakturerer en EHF må du gjennom et produktoppsett hvor du kan opprette produktkoblinger mellom nye og eksisterende produkter. Klikk her for å lese mer om hvordan du gjør dette.