Produktgrupper

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Produktgrupper. Klikk på Ny produktgruppe.

CS.Produktgrupper.UNI.1.png

 

2. Sett gruppenavn og legg til en beskrivelse. Klikk på Lagre Endringer.

CS.Produktgrupper.UNI.2.png

 

3. Klikk i feltet under Legg til produkt for å søke etter produkter. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet for å få opp alle eksisterende produkter. Produktene du legger til vil automatisk lagres i produktgruppen.

4. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Ny produktgruppe og velg Slett gruppe for å slette produktgruppen. Dersom du gjør endringer på Gruppenavn eller Beskrivelse vil knappen Lagre endringer bli tilgjengelig.

CS.Produktgrupper.UNI.3.png

Produktgrupper lar deg enkelt sortere produktene dine. I oversiktsbildet kan du velge å sortere etter produktgrupper, noe som gjør det enkelt å hente frem for eksempel oversikt over solgte produkter per produktgruppe.