Oversiktsbildet

I oversiktsbildet kan du søke på registrerte data i systemet. Du kan benytte avansert filtrering og/eller gruppere alle oversikter basert på kolonner og eksportere ut dataene til Excel. 

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Oversikt.

2. Velg ønsket kategori og funksjon du ønsket oversikt over.

3. Ønsker du å finne spesifikke data, kan du benytte avansert filtrering ved å klikke på ikonet for filtrering ved søkefeltet. Du kan legge til flere filtre i ett søk. Alle kriteriene må oppfylles for at utvalget skal vises i søket. Filteret kan lagres og gjenbrukes, slik at du enkelt kan finne tilbake til samme uttrekk senere.

4. Du kan gruppere data ved å klikke på Slå på gruppering. Dra de ønskede kolonnene opp i feltet markert med Dra kolonner her for å gruppere. Du kan velge så mange kolonner du vil, utvalget vil da bli sortert basert på disse. Klikk på Åpne/lukk alle grupper for å se detaljer for hvert utvalg. Dette må gjøres før neste steg, ellers vil filen eksporteres uten data. Det som vises i bildet er det som eksporteres.

5. Ønsker du å eksportere listen, klikker du på Eksporter til excel.

Klikk på bildet for å forstørre

CS Oversikt gruppering.png