Tilbakestille betalingsbunt

Hvis en betalingsbunt ikke har blitt overført til banken på grunn av driftsstans eller lignende, kan du velge å tilbakestille hele bunten for å sende den til betaling på nytt.

 

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalingsbunter

2. Klikk på de tre kulepunktene og velg Legg tilbake til ubetalt. 

Cs tilbakestille betalingsbunt.png

3. Sett hake ved varselet og klikk på Tilbakestill.

Cs tilbakestille betalingsbunt 2.png

Det er viktig at du merker deg følgende:

  • Les varselet som vises nøye.
  • For å unngå dobbeltbetaling bør du sjekke i banken om bunten ligger til forfall.
  • Velg kun tilbakestilling hvis statusen er Opprettet, og gi nye bunter minst én time til behandling.
  • Hvis én eller flere betalinger i bunten allerede har blitt overført til banken, må du ikke tilbakestille hele betalingsbunten. Du må enten slette betalingen fra fanen Under behandling under Utbetalinger eller kontakte support.
  • Hvis du er usikker på om betalingen har blitt overført til banken, ta kontakt med support før du tilbakestiller betalingsbunten.