Bankinnstillinger

Under Bankinnstillinger kan du sette opp ulike innstillinger påvirker hvordan systemet håndterer betalingsfiler. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank. Deretter går til du fanen Innstillinger for bank

cs. Bankinnstillinger 1 um.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Du kan velge om du ønsker å aktivere regnskapsgodkjente betalinger (RGB) på selskapet. Dersom dette aktiveres på selskapet, kan du godkjenne utbetalinger direkte fra systemet istedenfor å måtte ettergodkjenne betalingene i nettbank. For å aktivere RGB, må du være bankadministrator.

Det er ikke alle banker som støtter RGB. Du kan lese mer om bestilling av RGB og hvilke banker som støtter dette her.

cs. Bankinnstillinger 2 um.png

 

Bankinnstillinger

Her kan du endre akseptabelt differansebeløp ved innbetaling. Dette beløpet reflekterer den differansen systemet vil akseptere for å bokføre en innbetaling mot en faktura med feil sum.

Du velger også konto for bank- og kortgebyr. Denne er automatisk satt til standardkonto 7770 - Bank- og kortgebyr.

Hvis du setter hake ved Bokfør kun innbetalinger som matcher, vil systemet kun bokføre innbetalinger som matcher med salgsfakturaer. Alle andre innbetalinger vil bli ignorert fullstendig. Les mer om konsekvensene av dette under Skjulte innbetalinger.

cs. Bankinnstillinger 3 um.png

Autobank

Du kan ignorere disse valgene hvis du bruker Autobank. De vil ikke påvirke deler av Autobank-avtalen, og er kun relevante i visse tilfeller der betalinger håndteres manuelt.

cs. Bankinnstillinger 4 um.png

Mellomkontoer

Her kan du konfigurere mellomkontoer for innbetalinger, utbetalinger og lønn. Betalinger som systemet ikke klarer å automatisk føre på riktig konto, vil bokføres mot disse mellomkontoene. Mellomkonto for innbetalinger brukes når det kommer inn innbetalinger som systemet ikke klarer å matche automatisk, og som derfor må håndteres manuelt. Her kan du lese mer om Innbetalt ingen match.

cs. Bankinnstillinger 5 um.png