Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000

I statsbudsjettet for 2023 er det vedtatt ekstra arbeidsgiveravgift (aga) på 5 prosent for lønn over 750 000.

Utdrag fra Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023 § 3: "(...) (5) Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser på mer enn 750 000 kroner, skal det i tillegg til satsene nevnt over regnes en ekstra avgift etter en sats på 5 pst. av det overskytende."

Denne endringen vil tre i kraft sammen med den nye versjonen 183 som har planlagt lansering fredag 06.01.23. 

Hvordan skal dette beregnes

Systemet vil automatisk beregne ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift dersom ansatte kommer over grensen på 750.000 kroner f.o.m 06.01.2023. For de selskapene der det er gjort utbetalinger på over 750.000 kroner på en eller flere ansatte før 6.januar 2023, vil ikke dette være registrert av systemet. Det vil derfor være nødvendig å nullstille lønnsavregningen og avregne på nytt. 

 

Dersom du ønsker å følge med på hvilke ansatte som går over grensen

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Oversikt. Klikk på Lønnspost. 

2. Slå på gruppering og dra Ansattnummer opp i gruppering for å se total sum per ansattnummer. 

cs.5 prosent ekstra aga.ue.1.png

 

3. Velg filter for Utbetalingsår er 2023 og Aga er ja

4. Klikk Aktiver søk.

cs.5 prosent ekstra aga.ue.2.png

NB: Grunnlag for arbeidsgivers del av pensjon skal ikke regnes med, så du må eventuelt trekke dette fra summen. Når ekstra 5% AGA er blitt beregnet på en lønnsavregning vil du kunne se det i en ekstra kolonne i Oversikten.