Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000

I statsbudsjettet for 2023 er det vedtatt ekstra arbeidsgiveravgift (aga) på 5 prosent for lønnsgrunnlag over 750 000. Fra 01.01.2024 er det bestemt at fribeløpet blir økt til kroner 850 000. 

Tips! På Skatteetatens nettside kan du finne blant annet tips til retting dersom du har ført avgrenset fradrag i grunnlaget for den enkelte måneden og ikke for hele kalenderåret. 

 

Hvordan skal dette beregnes

Systemet vil automatisk beregne ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift dersom ansatte kommer over fribeløpsgrensen. For de selskapene der det er gjort utbetalinger på over fribeløpsgrensen på en eller flere ansatte før 6.januar 2023, vil ikke dette være registrert av systemet. Det vil derfor være nødvendig å nullstille lønnsavregningen og avregne på nytt. 

 

Bytt lønnsarter ved refusjon aga sykepenger

Fra veiledningen til a-meldingen:

"Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når:

  • det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og
  • ytelsen faktisk er refundert fra NAV."

Benytt systemets standard lønnsart 911 når du fører refusjon på sykepenger, for å få redusert arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. 

 

Dersom du ønsker å følge med på hvilke ansatte som går over grensen

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Oversikt. Klikk på Lønnspost. 

2. Slå på gruppering og dra Ansattnummer opp i gruppering for å se total sum per ansattnummer. 

cs.5 prosent ekstra aga.UM.1.jpg

 

3. Velg filter for Utbetalingsår er 2023 og Aga er ja

4. Klikk Aktiver søk.

cs.5 prosent ekstra aga.UM.2.png

NB: Grunnlag for arbeidsgivers del av pensjon skal ikke regnes med, så du må eventuelt trekke dette fra summen. Når ekstra 5% AGA er blitt beregnet på en lønnsavregning vil du kunne se det i en ekstra kolonne i Oversikten.