Malklient

En malklient kan settes opp med innstillinger og faste register-data som senere kan benyttes ved opprettelse av et nytt selskap. Dersom et selskap er opprettet som en malklient, vil dette indikeres med et banner i toppmenyen. Du kan ikke angi at et allerede opprettet selskap skal fungere som en malklient.

En malklient kan kun opprettes i forbindelse med opprettelse av et nytt selskap. Sett hake ved Opprett som malklient i første steg.

CS.Malklient.UM1.png

Neste gang du oppretter et nytt selskap, kan du velge å basere selskapet på eksisterende malklient. Alle innstillinger i malklienten vil overføres. Du bør unngå å registrere data som ikke skal kopieres over til det nye selskapet, for eksempel selskapsspesifikk regnskapsdata, fakturaer eller lignende.

CS.Malklient.UM2.png

Det tar noen minutter fra opprettelse til et selskap basert på malklient kan brukes.