Brukerinnstillinger

Gå til Min profil i toppmenyen og velg Brukerinnstillinger.

CS.Brukerinnstillinger.UM.1.jpg

Endre visningsnavn og e-post

Her kan du endre visningsnavn og e-postadresse tilknyttet din bruker i systemet. Merk at endring av e-postadresse vil gjelde alle selskaper du har tilgang til. Er visningsnavnet det samme som din gamle e-postadresse, vil navnet automatisk oppdateres tilsvarende ny adresse på alle selskaper. Ønsker du å kun endre visningsnavnet, må du være oppmerksom på at dette kun endres på det aktuelle selskapet du står i, når endringen gjøres. Ønsker du å bytte visningsnavn på flere selskaper, må du bytte selskap i nedtrekkslisten oppe til venstre, og endre dette i brukerinnstillingene dine for hvert selskap.

 

Aktivere tofaktor-pålogging

Vi anbefaler deg å aktivere tofaktor-pålogging (2FA). Dette øker sikkerheten og er nødvendig når du bruker kobling mot bank og regnskapsgodkjente betalinger.

1. Legg inn ditt telefonnummer.

2. Du vil motta en kode på SMS. Du kan velge at systemet skal huske deg i 14 dager. Da vil det kun være nødvendig å skrive inn SMS-kode hver 14. dag.

3. Logg ut og inn av systemet for at endringen skal tre i kraft. Du må verifisere deg med koden mottatt på SMS for å logge inn. 

To-faktor kan aktiveres på brukernivå, som skissert her, eller på selskapsnivå og per kundeavtale.