Versjon 180

Bank

Varsel ved feil i utbetaling

  • Dersom en utbetalingsfil er sendt fra systemet, og vi ikke får bekreftelse fra banken på at betalingsfil er mottatt innen 4 timer, vil brukeren som sendte bunten få en advarsel om dette på e-post.

Regnskap

Rapport i nytt format

  • Det er nå mulig å velge egendefinert utvalg av måneder i periodevelgeren.
  • Dersom dimensjoner er i bruk kan man velge å se resultat og balanse for føringer uten dimensjon.

Standard kostnadskonto

  • På leverandørkortet er det nå mulig å angi enten standard kostnadskonto eller fordelingsnøkkel. Ved aktivering vil systemet bruke angitt konto/fordelingsnøkkel på flyt for inngående faktura.

Eiendeler

  • I oversiktsbildet for eiendeler er det lagt til summering av verdier i kolonner som inneholder beløp.
  • To nye kolonner kan nå velges for visning i oversiktsbildet: Salgsdato og salgssum.

Kvittering på MVA-melding

  • Kvittering fra Skattetaten kan nå lastes ned direkte fra MVA-meldingen.

Øvrig

Vedlegg på repeterende faktura

  • Vedlegg kan nå legges ved på repeterende faktura, og vil bli sendt som vedlegg til fakturablankett dersom de blir markert.