Standard kostnadskonto og fordelingsnøkkel

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandører

2. Klikk på aktuell leverandør. 

3. Gå til feltet Regnskapsføring på leverandørkortet for å angi enten standard kostnadskonto eller fordelingsnøkkel.

Cs standard kostnadskonto og fordelingsnøkkel.jpg

Når dette er angitt på en leverandør, vil inngående faktura som opprettes på leverandøren automatisk foreslå angitt hovedbokskonto eller fordelingsnøkkel.