Versjon 182

Lønn

Betalingsstatus A-melding

 • Dersom en utbetalingsfil er sendt fra systemet, og vi ikke får bekreftelse fra banken på at betalingsfil er mottatt innen 4 timer, vil brukeren som sendte bunten få en advarsel om dette på e-post.

Skjule ansattkategori

 • Det er nå mulig å skjule ansattkategori fra oversiktsbildet for kategorier.

Nullstille lønnskjøring

 • Ved nullstilling av lønnskjøring må det nå skrives inn en firesifret kode, for å unngå at kjøringer nullstilles ved en feil.

Arbeidsforhold og timer per uke

 • Timer per uke er nå knyttet opp mot arbeidstid.

Regnskap

Korrigering av inngående faktura

 • Ved korrigering av bilag knyttet til inngående faktura vil du nå bli videreformidlet til leverandørfaktura-bildet for å redigere. All info på både konteringslinjer og fakturahodet kan redigeres, avhengig av betalingsstatus. Vi anbefaler å lese vedlagt artikkel for mer info,

Ny rapport: Eiendeler

 • Under regnskapsrapporter er det nå kommet en egen rapport for eiendeler.

Sortering i rapporter

 • For rapporter i nytt format er det nå mulig å sortere på kolonner. I grupperte rapporter vil sortering gjøres per gruppe.

Kreditere periodisert føring

 • Om et bilag er periodisert over flere år vil alle bilag bli kreditert.

Varsel om duplikat faktura

 • Dersom det registreres faktura med likt fakturanummer og leverandør som en tidligere bokført faktura vil du nå få en advarsel av systemet.

Salg

Fakturablankett som vedlegg

 • Blankett på utgående faktura legges nå automatisk som vedlegg til bilag, og vil være synlig fra funksjonen «Søk på bilag».

Gjenåpne ordrelinjer fra kreditnota

 • Ved kreditering av fakturert ordre kan ordrelinjene nå gjenåpnes.