Bokføre utgående faktura

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny faktura for å opprette ny faktura og fyll ut.

cs. Bokføre utgående faktura 1 um.png

  1. Velg Fakturer og send på ferdig utfylt faktura. Fakturaen blir automatisk fakturert og bokført.

 cs. Bokføre utgående faktura 2 um.png

  1. Klikk på linken til bilaget øverst i fakturaoversikten for å komme direkte inn på fakturabilaget. Denne koblingen dukker først opp når fakturaen er sendt.

cs. Bokføre utgående faktura 3 um.png