Versjon 174

Regnskap

Gjenopprett slettet fil

Det er nå mulig å gjenopprette slette filer fra innboks opp til 30 dager etter at de er slettet.

Resultat prosjekt/avdeling: Sekvensiell utskrift

Ny regnskapsrapport som viser utvalg av prosjekt eller avdeling som individuelle rapporter, med egen kolonne som viser totalresultat tilbake til startdato.

Periodisering

Oppdatert utseende på funksjon for periodisering, og åpnet opp for periodisering opp til ti år frem i tid.

Automatisk tildeling

Nytt valg for automatisk tildeling: Tildeler automatisk til hovedselger på ordrenummer i inngående EHF, dersom denne referer til ordre i systemet med angitt hovedselger.

Timer

Opprunding av timer

På timearter kan det nå settes opp om timer til ordre skal rundes opp til nærmeste påbegynte tidsintervall. 

Salg

Viderefakturering fra godkjenning

Inngående faktura kan nå viderefaktureres fra godkjenningsbildet, via valget «Behandle».

Viderefakturering ved tildeling:

Dersom du skal viderefakturere en faktura som også er tildelt din bruker, kan du nå godkjenne og overføre til ordre i valget «Godkjenn og overfør» fra viderefakturering.

Henvisning til kreditnota

Dersom en faktura er kreditert vil du nå se en henvisning til kreditnota fra fakturahodet ved å hvile musepekeren over feltet «Kreditert».

Generelt

Filopplasting

Alle punkter i systemet hvor man kan laste opp fil har nå fått oppdatert utseende.

Aktivering av tofaktor

Systemet vil nå gi beskjed om at bruker må logge ut og inn for å aktivere tofaktor på brukernivå