Versjon 175

Regnskap

MVA-melding

Vi har utvidet metodikken for føringer i innsendt termin, og gjort flere forbedringer på MVA-meldingen. Vi anbefaler å lese følgende artikkel for mer info.

Lønn

Ansattreskontro

Ansattreskontro er nå tilgjengelig i systemet. Det kan gjøres kobling mellom ansatt og reskontro, og utlegg kan utbetales via lønn. Vi anbefaler å lese denne gjennomgangen for mer info.

Salg

Prisavtaler

Funksjonen prisavtaler har fått nytt utseende. Vi har oppdatert hjelpeartikler for opprettelse og redigering av prisavtaler.

Bankavstemming

Differanse innbetalinger

Dersom det er en differanse på 10 kroner eller mindre mellom innbetaling og bokført beløp kan man nå bokføre differanse mot konto for øredifferanse og avstemme postene i en operasjon.