Periodisk gjennomgang av balanse og resultat

En grundig og jevnlig gjennomgang av balanse og resultat er av avgjørende betydning for enhver virksomhet. Å ha en pålitelig økonomisk oversikt er nødvendig for å ta velinformerte beslutninger, identifisere trender og foreta strategiske endringer når det er nødvendig. Unimicro gir deg verktøyene du trenger for å utføre en effektiv gjennomgang av regnskapet.

Her er noen tips for å opprettholde en periodisk gjennomgang av resultat og balanse: 

1. Etabler en rutine: Sett opp en fast rutine for å gjennomgå balansen og resultatet i regnskapet. Dette kan være månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av virksomhetens behov og størrelse. En regelmessig gjennomgang sikrer at du holder deg oppdatert om virksomhetens økonomiske situasjon.

2. Sjekk balansen: Start gjennomgangen med å se på balansen for å sikre at alle kontoposter er riktige og oppdaterte. Verifiser at eiendeler, gjeld og egenkapital er korrekt balansert.

3. Analyser resultatet: Gå deretter gjennom resultatregnskapet for å identifisere inntekter, kostnader og resultat. Sammenlign resultatene med tidligere perioder for å avdekke eventuelle avvik eller trender.

cs.Periodisk gjennomgang av balanse og resultat 1 um.png

4. Kontroller transaksjoner: Sjekk transaksjonene på de ulike kontoene for å sikre at de er riktige og riktig klassifisert. Identifiser eventuelle feil eller unøyaktigheter og foreta nødvendige korreksjoner.

5. Sammenlign med budsjetter: Sammenlign regnskapet med de budsjetterte tallene for å vurdere hvor godt virksomheten har prestert i forhold til planene. Identifiser avvik og vurder årsakene bak dem.

6. Dokumentasjon: Sørg for å dokumentere gjennomgangen grundig, inkludert eventuelle funn, tiltak som er gjort, og endringer som er gjort i regnskapet. Dette vil være viktig for revisjoner og etterprøving av regnskapet.

7. Involver nøkkelpersonell: Involver nøkkelpersonell i gjennomgangsprosessen, inkludert regnskapspersonell, ledere og andre relevante ansatte. Dette sikrer at alle viktige perspektiver blir tatt i betraktning.

8. Analyser trender: Identifiser trender i regnskapet over tid for å få innsikt i virksomhetens økonomiske ytelse og gjøre nødvendige justeringer for å oppnå økonomiske mål.

9. Foreta nødvendige tiltak: Basert på gjennomgangens funn, ta nødvendige tiltak for å forbedre regnskapet, korrigere feil og implementere endringer for å styrke økonomistyringen.

10. Kontinuerlig forbedring: Benytt gjennomgangen som en mulighet til kontinuerlig forbedring av regnskapsprosessen. Identifiser områder der effektiviteten kan økes, og implementer tiltak for å strømlinjeforme arbeidsflyten.

Ved å følge disse tipsene for periodisk gjennomgang av balanse og resultat, vil du kunne opprettholde en pålitelig regnskapspraksis og sikre nøyaktig rapportering av virksomhetens økonomiske resultater.


Les alt om regnskapsmodulen i regnskapssystemet her.