Resultat og balanse - Drilldown funksjon

I funksjonen Resultat og balanse får du en oversikt over kontoene i regnskapet, med mulighet til å gå dypere ved å se på transaksjonsnivå.

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Resultat og balanse.

Deretter klikker du på den kontoen du vil ha informasjon om, for eksempel 3000 - Salgsinntekt.

Cs resultat og balanse drill 1.jpg

Under fanen Periodetall vil du se en oversikt over kontoen. Du kan også filtrere etter avdeling, prosjekt og andre dimensjoner. Du får et transaksjonsbilde for en gitt måned ved å klikke på aktuell rad.

Cs resultat og balanse drill 2.jpg

Under fanen Transaksjoner kan du filtrere transaksjoner på flere måter. For å velge en bestemt tidsperiode, klikker du på kalenderen og velger enten en f.o.m. og t.o.m. dato eller et predefinert tidsrom som kvartal, termin eller måned. Du kan også velge å sortere transaksjonene etter Regnskapsdato eller MVA-dato fra nedtrekkslisten. Du kan også søke etter spesifikke transaksjoner eller bruke avansert filtrering.

Cs resultat og balanse drill 3.jpg