Vis tidligere mva-meldinger

Dersom du tidligere har kjørt en mva-melding og slettet den, kan du fremdeles hente den frem for å se detaljene. Når du står i visningsbildet for en mva-melding, klikker du på de tre kulepunktene oppe til høyre. Velg deretter Vis tidligere mva-meldinger.

cs. Vis tidligere mva-meldinger 1 um.png

Mva-meldinger som er sendt inn og betalt vil ha status Betalt. Meldinger som er sendt inn, men ikke betalt, vil ha status Fullført. Meldinger som er slettet vil ha status Angret.

cs. Vis tidligere mva-meldinger 2 um.png