Versjon 205

Dato for lansering: 31.10.23

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Import av bilag mot egendefinerte dimensjoner
  Du kan nå importere bilag mot flere dimensjoner enn prosjekt og avdeling

Lønn

 • Import av faste poster og trekk via importsentralen
  Faste poster kan nå importeres ved å gå til systemets importsentral. Det benyttes positivt fortegn ved faste poster, og negativt fortegn ved trekk.

 • Import av satser til alle arbeidsforhold
  Du kan importere månedslønn/timelønn for ansatte ved å benytte funksjonen Oppdatere faste satser for alle ansatte. Hvis du setter hake for «ikke oppdater dato» vil du beholde eksisterende dato for siste lønnsjustering på alle arbeidsforhold.

 

Feilrettinger

 • Brukere fikk ikke varsel om duplikat ved utbetalinger fra Åpne Poster
  Dette gjaldt dersom utbetalingsbeløpet var lavere enn fakturabeløpet. Dette er nå rettet.