Versjon 201

Dato for versjonslansering: 5. september 2023

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Direkte tilgang til reiseregning uten å ha ubehandlede reiser
  Tidligere måtte du ha ubehandlede reiser for å kunne klikke deg inn via widgeten Reiseregning, men nå kan du gå direkte via denne og se historikk på reiser

Salg

 • Info om periodisering på en utgående faktura
  Hvis en salgsfaktura er periodisert, vil dette vises i informasjonsfeltene øverst i fakturabildet

 

 

Feilrettinger

 • Feriepengerapporten viste feil rest tidligere år
  Dette var en ren visningsfeil, og gjaldt kun hvis du hadde bokført rest tidligere år i nåværende regnskapsår. 

 • Produkter ble ikke oppdatert
  Produkter i salgsmodulen ble ikke oppdatert når standard hovedbokskonto per mva-kode ble aktivert. 
 • Visningsfeil i summering av ordre
  Sum ekskl. mva viste feil sum, da summeringen ble gjort i en annen valuta. 
 • Manglende fakturaer i rapporten «Faktura utvalg»
  Antall salgsfakturaer som ble inkludert i denne rapporten var avvikende fra reelt antall. 

 • Øredifferanse på fakturablankett sammenlignet med bilaget
  Dette gjaldt kun i enkelte særtilfeller, og kunne føre til at noen kunder innbetalte noen øre for mye eller for lite.