Versjon 221

Nye funksjoner og forbedringer


Regnskap

  • Det er nå mulig å slette flere kontoutskrifter samtidig. Når du markerer kontoutskriftene får du opp flere valg, blant annet å slette alle.  
  • Vise kilde til bilag eller regning i innboks. Hvis du henter frem kolonnen “Opprettet av” under Leverandørfaktura er det mulig å se e-postadressen til den som har lastet opp vedlegg. Dersom et vedlegg kommer via e-post eller EHF vil SystemUser vises. 

 

Lønn

  • Prosjektutlingning av fastlønn. Dersom du ønsker å fordele kostnadene tilknyttet fastlønn mellom prosjekter kan du aktivere prosjektutligning via lønnsinnstillinger.  Les mer

 

Feilrettinger

  • Hvis du hadde mange bankasvstemmingposter og ville avstemme flere samtidig, forsvant differansen. Dette er løst ved at du kan bla nedover i feltet som heter “Koble sammen poster.

  • Dersom en virksomhet med sone 1 hadde ansatte som ambulerte til sone 1A fungerte ikke beregningen av arbeidsgiveravgift. Feilen er rettet