Tips og triks for utbetalinger

Effektiv håndtering av utbetalinger er en viktig del av regnskapsprosessen. Med regnskapssystemet Unimicro kan du administrere utbetalinger på en strukturert og oversiktlig måte. Her er noen tips og triks for å håndtere utbetalinger i økonomisystemet:

1. Naviger til utbetalinger: For å administrere utbetalinger, gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Dette gir deg en oversikt over utbetalingsprosessen.

Cs utbetaling 1.png

2. Bruk fanevalg for oversikt: Under Utbetalinger har du ulike fanevalg: Betalingsliste, Under behandling, Avvist og Betalt og fullført. Disse gir deg forskjellige innsyn i utbetalingsprosessen og hjelper deg med å organisere arbeidsflyten.

3. Betalingsliste: Dette viser betalinger som er klare for å sendes til bank. Du kan sende alle betalinger eller velge individuelle betalinger for sending. Før du sender betalinger, kan du se totalbeløpet for de valgte postene.

4. Endre betalinger før sending: Hvis du trenger å endre informasjonen for en betaling før du sender den til bank, kan du enkelt gjøre dette. Klikk på de tre kulepunktene ved betalingen og velg Endre betaling. Foreta endringene og klikk Oppdater betaling.

5. Overvåk status under behandling: Under fanen Under behandling kan du se statusen til betalingene som er sendt til banken. Dette hjelper deg med å følge med på hvor i prosessen betalingene befinner seg, fra å bli overført fra systemet til banken til godkjenning og endelig overføring til banken.

6. Avviste betalinger: Hvis en betaling avvises av banken eller Aritma, vil den vises under fanen Avvist. Her finner du en forklaring på hvorfor betalingen ble avvist. Du kan velge å legge betalingene tilbake til ubetalt eller slette dem avhengig av situasjonen.

7. Betalt og fullført: Under denne fanen finner du betalingsposter som er betalt i banken og bokført i systemet basert på avregningsreturen fra banken. Du kan enkelt navigere tilbake til de tilhørende bilagene for ytterligere detaljer.

Best practise utbetalinger 1.jpg

8. Bruk kryssing av faktura og kreditnota: Du kan krysse en faktura mot en kreditnota i bankmodulen dersom fakturaen og kreditnotaen har samme betalingsdato. Dette gir deg muligheten til å effektivt håndtere avstemmingen av fakturaer og kreditnotaer.

9. Hent bankfiler og bokfør: Hvis du har utført manuelle betalinger i nettbanken, kan du bruke funksjonen Hent bankfiler og bokfør for å laste opp betalingsfilen og bokføre betalingene i regnskapssystemet.

10. Sikker sletting av betalinger: Hvis du må slette en betaling som er sendt til banken, må du først stoppe betalingen manuelt i banken før du sletter den i systemet.

11. Manuell betaling: For betalinger som skal håndteres manuelt i nettbanken, kan du opprette en manuell betaling i regnskapssystemet. Dette genererer en betalingsfil som du kan laste opp i nettbanken.

Effektiv håndtering av utbetalinger er avgjørende for å opprettholde en nøyaktig og oversiktlig regnskapsprosess. Ved å følge disse rådene og bruke regnskapssystemets funksjoner, kan du sikre at utbetalingsprosessen gjennomføres smidig og effektivt.

Les alt om bankmodulen i regnskapssystemet her.