Tips og triks for effektiv bruk av repeterende faktura

Effektiv fakturering er nøkkelen til en vellykket økonomisk drift for et hvert selskap. Repeterende fakturaer i økonomisystemet Unimicro gir deg muligheten til å automatisere gjentatte faktureringsprosesser, noe som sparer tid, minimerer manuell inngripen og reduserer potensielle feil. Her får du noen tips og triks som vil hjelpe deg med å effektivisere bruken av repeterende fakturaer i regnskapssystemet:

1. Opprettelse og konfigurasjon av repeterende faktura

Automatisering minimerer risikoen for menneskelige feil som kan oppstå ved manuell inndata. Dette bidrar til nøyaktig og pålitelig fakturering. Repeterende fakturaer sikrer at fakturaer blir generert og sendt ut på samme måte hver gang, noe som gir en høy grad av konsistens i hele faktureringsprosessen. Her er en veiledning for å opprette og konfigurere repeterende fakturaer:

Gå til Salg i venstremenyen og velg Repeterende faktura.

Klikk på Ny repeterende faktura for å initiere en ny repeterende faktura.

Utfyll detaljene under Innstillinger:

 • Definer intervall for fakturautsending under Gjenta utsending hver.
 • Definer under Produserer om du vil generere en ordre eller faktura
 • Angi Klargjøringsdager for antall dager før fakturadato.
 • Bruk Ingen kredittdager for å overkjøre betalingsbetingelser.
 • Sett Neste fakturadato for den første fakturaen.
 • Om nødvendig, sett en Sluttdato for å avgrense perioden.
 • Spesifiser maks antall fakturaer som skal genereres.

Legg til fakturadetaljer akkurat som du ville gjort for en enkeltstående faktura.

Fakturaen vil være inaktiv frem til du klikker på Aktiver.

BP repterende faktura 1.jpg

2. Hoppe over perioder i repeterende faktura:

Noen ganger kan det være nødvendig å midlertidig stoppe faktureringen. 

 • Velg den aktuelle repeterende fakturaen du ønsker å justere.
 • Klikk på nedtrekksmenyen og velg Hopp over neste. Ved å gjøre dette, unngår du generering av en faktura på den kommende fakturadatoen.
 • Om nødvendig, endre Neste fakturadato for å indikere når faktureringen skal gjenopptas etter pausen.
 • For å hoppe over flere fakturaer, gå tilbake til Repeterende faktura under Salg, merk ønskede fakturaer og velg Hopp over neste fra nedtrekksmenyen.

BP repterende faktura 2.jpg

3. Periodisering av repeterende faktura:

Systemet kan enkelt periodisere fakturaene basert på bestemte intervaller, noe som gir mer fleksibilitet når det gjelder fakturering i faste perioder. For å periodisere repeterende fakturaer, følg disse trinnene:

 •  Klikk på de tre kulepunktene og velg Periodisering.
 •  Aktiver periodisering. Vær oppmerksom på at periodisering kun skjer fra fakturamåneden og fremover.

4. Bruk av priskilde og prisfaktor:

Med funksjoner som priskilde og prisfaktor, kan du tilpasse prisene i henhold til perioden og produktendringer. For å finjustere priser på repeterende fakturaer, kan du gjøre følgende:

Priskilde:

 • Velg Fast for uendret pris uavhengig av endringer.
 • Velg Produkt for å automatisk oppdatere pris ved produktendringer.

Prisfaktor:

 • Velg Fast for å holde pris konstant uavhengig av perioden.
 • Velg Pr. måned, Pr. kvartal eller Pr. år for periodiske priser.

Rabatt:

 • Legg inn rabatter dersom ønskelig.

BP repterende faktura 3.jpg

Eksempel på prisberegning:

 • Bruk prisfaktor for å justere prisen basert på perioden og faktureringsfrekvensen.

Konsistente og rettidige fakturaer kan bidra til å opprettholde en god relasjon med kundene og unngå forvirring eller misforståelser. Ved å følge disse tipsene for repeterende fakturaer i systemet vil du kunne optimalisere faktureringsprosessen, minimere feil og frigjøre tid til andre oppgaver. Regnskapssystemet gir deg muligheten til å automatisere og skape en sømløs faktureringsopplevelse.

Les alt om salgsmodulen i regnskapssystemet her.