Status på utsendt faktura

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Utsendingsliste.

Obs: Hvis dette ikke er synlig i venstremenyen, klikker du på på Rediger menyvalg nede til venstre og setter hake ved Utsendingsliste.

CS.StatusPåUtsendtFaktura.UNI.1.png

2. Gå til fanen Alle for å få oversikt over alle utsendinger som er sendt, klikk på Mine for å se alle utsendinger som er sendt fra din personlige bruker, og velg Pågående for å se alle fakturaer som er under behandling og i utsendelseskø.

Klikk på de tre kulepunktene og velg Avbryt dersom utsendingen av en faktura har stoppet opp, men ikke har feilet. Forsøk deretter å sende fakturaen på nytt.


3. Gå til Feilede for å se fakturaer hvor utsending har feilet.

En vanlig grunn til at utsending feiler er at det ikke er satt opp en utsendelsesplan, eller at utsendelsesplan benyttes uten at det er satt opp fakturablankett.


4. Gå til Ferdigbehandlet for å se alle utsendinger som er fullført, velg fanen Faktura for å se alle fakturaer og purringer som er sendt ut, og velg Lønnsavregning for å se alle lønnsavregninger som er sendt ut.

 

Alternativt kan du velge å se status per faktura, ved å gå til Salg i venstremenyen og velge Faktura. Klikk deg inn på aktuell faktura og før musepekeren over statusbildet. Her får du opp en verktøylinje som viser utsendelsesmetode (med mulighet til å klikke deg direkte videre til utsendingslisten), bilagsnummer, eventuelt restbeløp, og informasjon om periodisering dersom fakturaen er periodisert.

CS.StatusPåUtsendtFaktura.UNI.2.png