Roller og tilganger

Under følger en full oversikt over hvilke roller som gir hvilke tilganger. Tabellen er delt opp i navn på rolle, en forklaring på hvilke moduler og funksjoner som er tilgjengelige for rollen samt hvilke nøkkelressurser en bruker med rollen får tilgang til, for eksempel Faktura under Salg.

 

Roller - Regnskap

Rollenavn

 

Rolleforklaring

 

Nøkkelressurser

Full tilgang regnskap

 

Rollen gir full tilgang til hele regnskapsmodulen, og gir i tillegg tilgang til å opprette og administrere prosjekter. Andre nøkkelfunksjoner er viderefakturering, tildeling av faktura og chat i leverandørfaktura.

I salgsmodulen gir rollen tilgang til å opprette og administrere kunder.

I bankmodulen kan brukeren se inn- og utbetalinger, samt manuelt hente og bokføre betalingsfiler. I tillegg har brukeren oversikt over utbetalingsbunter, avtalegirobunter og bankavstemming hvor vedkommende har tilgang til å avstemme bank samt importere kontoutskrift manuelt.

Rollen gir også tilgang til modulene Altinn og Dimensjoner.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

 

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Eiendeler, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Valutakurser, Fordelingsnøkler, Innbetalinger, Utbetalinger, Bankavstemming, Prosjekt

Innstillinger (Regnskap, Nummerserier, Dimensjoner, Utsendelse, Importsentral, Flyt, Godkjenningsregler)

Fakturagodkjenning

 

Rollen gir tilgang til enkelte funksjoner i regnskapsmodulen. Brukeren har full tilgang til leverandørfaktura, hvor brukeren kan godkjenne faktura, gjøre videretildeling og benytte chatfunksjonen. Brukeren har også tilgang til saldobalanse, søke på konto og enkelte wigeter på Dashboard.

Rollen gir også tilgang til å laste opp pdf-filer og bilder via appen til innboksen under Leverandørfaktura, brukeren med denne rollen får også tilgang til å se alt som ligger i innboksen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

 

Leverandørfaktura, Saldobalanse, Søk på konto

Bilagsføring

 

Rollen gir tilgang til arbeid i regnskapsmodulen. Brukeren har tilgang til bilagsregistrering og leverandørfaktura hvor brukeren kan godkjenne faktura, gjøre videretildeling og benytte chatfunksjonen, samt lesetilgang til MVA-melding.

salgsmodulen har brukeren tilgang til kunder.

bankmodulen kan brukeren avstemme bank samt importere kontoutskrift manuelt.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

 

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Fordelingsnøkler, Bankavstemming

Innstillinger (Importsentral)

Rapportering

 

I regnskapsmodulen kan brukeren se og eksportere saldobalanse, samt søke på bilag og konto og se resultat og balanse for selskapet.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

 

Rapporter, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse

Forenklet fakturagodkjenning

 

Rollen gir brukeren tilgang til å se og godkjenne fakturaer under Nøkkeltall → Godkjenninger, men gir ikke brukeren utvidet tilgang til Leverandørfaktura.

Brukeren kan ikke laste opp filer til innboksen. Filer må sendes inn via e-post til selskapets e-postmottak.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

 

Godkjenninger

 

Roller - Salg

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Full tilgang salg

Rollen gir full tilgang til salgsmodulen, og gir i tillegg tilgang til å opprette og administrere alt i prosjekter utenom Leverandørfaktura. 

Rollen gir også tilgang til Dimensjoner og til å opprette og administrere samtlige salgs- og utsendelsesinnstillinger (Innstillinger → Utsendelse) samt importere kunder, produkter og ordrer i Importsentral.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Faktura, Ordre, Tilbud, Samlefakturering, Purring, Repeterende faktura, Kunder, Produkter, Produktgrupper, Selgere

Innstillinger (Utsendelse, Importsentral)

Faktura

Rollen gir bruker tilgang til å opprette og administrere faktura, repeterende faktura, kunder, produkter og produktgrupper.

Bruker har også lesetilgang til alt utenom Ordre, Tilbud og Leverandørfaktura i Prosjekt [BETA] og lesetilgang i Dimensjoner.

Overnevnte gjelder også i Appen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Faktura, Repeterende faktura, Kunder, Produkter, Produktgrupper, Prosjekt [BETA]

Salgsledelse

Rollen gir bruker full tilgang til salgsmodulen, og bruker kan i tillegg opprette og administrere prosjekter. Rollen gir også tilgang i Innstillinger → Utsendelse, og bruker kan gjøre endringer under Betingelser og KID-innstillinger i salgsinnstillinger (Innstillinger → Salg), men har kun lesetilgang til resterende innstillinger.

Rollen gir lesetilgang til Valutakurser under Regnskap, Prosjekt [BETA] og Dimensjoner.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Faktura, Ordre, Tilbud, Samlefakturering, Purring, Repeterende faktura, Kunder, Produkter, Produktgrupper, Selgere

Ordre

Rollen gir bruker tilgang til å opprette og administrere ordre, kunder, produkter og produktgrupper i salgsmodulen.

Overnevnte gjelder også i Appen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Ordre, Kunder, Produkter, Produktgrupper

Tilbud 

Rollen gir tilgang til å opprette og administrere tilbud, ordre, kunder, produkter og produktgrupper salgsmodulen.

Overnevnte gjelder også i Appen.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Tilbud, Kunder, Produkter, Produktgrupper

Rapportering

Rollen gir lesetilgang til Kunder og Produkter i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Kunder, Produkter


Roller - Lønn

Rollenavn

 Rolleforklaring  Nøkkelressurser

Full tilgang lønn

Rollen gir brukeren full tilgang til lønnsmodulen, og i tillegg får brukeren tilgang til Personer og Timearter i timemodulen, samt Kunder i salgsmodulen.

Brukeren har begrenset lesetilgang i Prosjekt [Beta] og kan se hva som er sendt til betaling i bankmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Utbetalinger, Lønnsavregning, A-Melding, Saldo, Tilleggsopplysninger, Årsoppgave til inntektsmottaker, OTP-Eksport, Variable lønnsposter, Ansatte, Lønnsarter, Kategorier, Trekkmaler, Personer, Timearter, Prosjekt, Timer

Innstillinger (Lønn, Dimensjoner, Importsentral)

Personalansvar - lønn

Rollen gir brukeren tilgang til å arbeide i lønnsmodulen, samt til å opprette og administrere personer og opprette timearter i timemodulen.

Brukeren kan se oversikt over kunder i salgsmodulen og hva som er sendt til betaling i bankmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Utbetalinger, Lønnsavregning, A-Melding, Saldo, Tilleggsopplysninger, Årsoppgave til inntektsmottaker, OTP-Eksport, Variable lønnsposter, Ansatte, Lønnsarter, Kategorier, Trekkmaler, Personer, Timearter

Reiseregning

Rollen kan gis brukere som skal ha tilgang til å administrere reiseregninger fra Dashbordet som har kommet inn via Traveltext integrasjonen, men som ikke skal åpnes for full tilgang til lønn ellers.

Tilgangen dekker ikke adgang til lønnsavregningen, kun overføring av reiseregninger til en åpen lønnsavregning.

Reiseregninger, utlegg, overføring til lønn


Roller - Timer

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Full tilgang timer

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen. Bruker kan i tillegg fakturere timer, se timerapport, samt opprette og administrere personer, timearter og stillingsmaler og administrere felles fridager.

Brukeren har lesetilgang til Kunder i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og "WorkItem" i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Timeregistrering, Fakturering av timer, Timerapport, Personer, Timearter, Stillingsmal, Administrer fridager

Personalansvar - timer

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen. Brukeren kan i tillegg fakturere timer, se timerapport, opprette og administrere personer og opprette timearter og stillingsmaler.

Brukeren har lesetilgang til Kunder i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Timeregistrering, Fakturering av timer, Timerapport, Personer, Timearter, Stillingsmal

Timegodkjenning

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen. I tillegg har brukeren rettigheter til å godkjenne andres timer, samt fakturere timer, se timerapport og administrere felles fridager. 

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Godkjenninger, Rapporter, Timeregistrering, Fakturering av timer, Timerapport, Administrer fridager

Rapportering

Rollen gir bruker tilgang til timerapport i timemodulen.

Nøkkeltall: Rollen gir oversikt over Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Timerapport

Timeregistrering

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen.

For å bruke Timeregistrering i appen må brukeren ha denne rollen.

Nøkkeltall: Selskaper.

Timeregistrering


Roller - Timeregistrering

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Timeregistrering

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen.

For å bruke Timeregistrering i appen må brukeren ha denne rollen.

Nøkkeltall: Selskaper.

Timeregistrering


Roller - Ledelsesinfo

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Rapportering regnskap

I regnskapsmodulen kan brukeren se og eksportere saldobalanse, samt søke på bilag og konto og se resultat og balanse for selskapet.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse

Rapportering salg

Rollen gir lesetilgang til Kunder og Produkter i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Kunder, Produkter


Roller - Autobank

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Full tilgang bank

Denne rollen blir automatisk tildelt brukeren som oppretter ny autobank-avtale. Brukeren har tilgang til å administrere bankinnstillinger og blant annet aktivere Regnskapsgodkjente betalinger (RgB). Rollen kan også aktiveres under "Roller og tilganger".

Innbetalinger, utbetalinger, utbetalingsbunter, bankavstemming


Roller - Fakturagodkjenning

Rollenavn Rolleforklaring Nøkkelressurser
Fakturagodkjenning

Rollen gir tilgang til enkelte funksjoner i regnskapsmodulen. Brukeren har full tilgang til leverandørfaktura, hvor brukeren kan godkjenne faktura, viderefakturere, gjøre videretildeling og benytte chatfunksjonen. Brukeren har også tilgang til saldobalanse, søke på konto og enkelte wigeter på Dashboard.

Rollen gir også tilgang til å laste opp pdf-filer og bilder via appen til innboksen under Leverandørfaktura, brukeren med denne rollen får også tilgang til å se alt som ligger i innboksen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Leverandørfaktura, Saldobalanse, Søk på konto

Forenklet fakturagodkjenning

Rollen gir brukeren tilgang til å se og godkjenne fakturaer under Nøkkeltall → Godkjenninger, men gir ikke brukeren utvidet tilgang til Leverandørfaktura.

Rollen gir også tilgang til å laste opp pdf-filer og bilder via appen til innboksen under Leverandørfaktura, men vil ikke gi tilgang til å se hva som ligger i innboksen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Godkjenninger, Utsendingsliste, Uttrekk (BETA)


Roller - Godkjenne utbetalinger

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Sende betalinger

Rollen gir bruker tilgang til bankmodulen og er relevant der det ønskes at rollen skal kunne sende faktura fra regnskapsmodulen til bankmodulen. Rollen gir også brukeren rettighet til å sende betaling til bank fra systemet.

Leverandørfaktura, innbetalinger, utbetalinger, utbetalingsbunter, bankavstemming


Roller - Traveltext

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Personalansvar - lønn

Rollen gir brukeren tilgang til å arbeide i lønnsmodulen, samt til å opprette og administrere personer og opprette timearter i timemodulen.

Brukeren kan se oversikt over kunder i salgsmodulen og hva som er sendt til betaling i bankmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Utbetalinger, Lønnsavregning, A-Melding, Saldo, Tilleggsopplysninger, Årsoppgave til inntektsmottaker, OTP-Eksport, Variable lønnsposter, Ansatte, Lønnsarter, Kategorier, Trekkmaler, Personer, Timearter

Reiseregning

Rollen kan gis brukere som skal ha tilgang til å administrere reiseregninger fra Dashbordet som har kommet inn via Traveltext integrasjonen, men som ikke skal åpnes for full tilgang til lønn ellers.

Tilgangen dekker ikke adgang til lønnsavregningen, kun overføring av reiseregninger til en åpen lønnsavregning.

Reiseregninger, utlegg, overføring til lønn


Roller - Revisortilgang

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Revisor (Lesetilgang)

Denne rollen kan tildeles selskapets revisor og vil gi full lesetilgang til hele systemet. Vedkommende vil ikke få tilgang til å utføre noen handlinger.

Bruker har lesetilgang til alle funksjoner i systemet

Rapportering regnskap

I regnskapsmodulen kan brukeren se og eksportere saldobalanse, samt søke på bilag og konto og se resultat og balanse for selskapet.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse

Rapportering salg

Rollen gir lesetilgang til Kunder og Produkter i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Kunder, Produkter


Roller - Inntektsmelding

Rollenavn Rolleforklaring Nøkkelressurser
Inntektsmelding

Rollen gir brukeren tilgang til å sende inn inntektsmelding i lønnsmodulen. Merk at brukeren også må være tildelt rollen "Full tilgang lønn" for å kunne sende inn inntektsmeldingen.

Inntekstmelding


Roller - Lønnsgodkjenner

Rollenavn Rolleforklaring Nøkkelressurser
Lønnsgodkjenner

Rollen gir brukeren tilgang til å godkjenne en lønnsavregning i lønnsmodulen.

Lønnsavregning


Roller - Årsavslutning

Merk: Ta kontakt med hjelp@unimicro.no dersom du ønsker informasjon om Årsavslutning.
Rollenavn Rolleforklaring Nøkkelressurser
Full tilgang regnskap

Rollen gir full tilgang til hele regnskapsmodulen, og gir i tillegg tilgang til å opprette og administrere prosjekter. Andre nøkkelfunksjoner er viderefakturering, tildeling av faktura og chat i leverandørfaktura.

For øvrige funksjoner for denne rollen, se informasjon under "Roller - Regnskap".

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Eiendeler, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Valutakurser, Fordelingsnøkler, Innbetalinger, Utbetalinger, Bankavstemming, Prosjekt

Årsavslutning

For å få tilgang til Årsavslutning, må denne rollen være huket av for i tillegg til "Full tilgang regnskap". Rollen gir brukeren tilgang til å gå igjennom og fullføre årsregnskapet i regnskapsmodulen.

Årsavslutning


Roller - Annet

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Administrator

Rollen gir brukeren tilgang til å kjøpe tilleggsprodukter i markedsplassen, legge til andre brukere på selskapet og definere hvilke roller og tilganger disse skal ha. Som administrator kan man endre roller og tilganger på eksisterende brukere, eller deaktivere brukere i sin helhet.

Brukeren vil ha tilgang til alle moduler, men om disse funksjonene automatisk vises i venstremenyen avhenger av om den som inviterte brukeren til selskapet arkiverte alle rollene eller ikke. Dersom den som inviterte for eksempel kun tildelte rollen "Full tilgang regnskap", må brukeren selv gå til brukerinnstillinger, Roller og tilganger, og tildele seg selv tilgang til resterende moduler.

NB! For å kunne slette selskaper eller legge til brukere som regnskapsførere, må du være administrator på selve lisensen. Forskjellen mellom en selskapsadministrator og en lisensadministrator, kan du lese mer om her

Brukeren har tilgang til all standard funksjonalitet i systemet.