Periodisering av leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg faktura som skal periodiseres.

3. Klikk på de tre kulepunktene på konteringslinjen og velg Periodisering

Cs periodisering av leverandørfaktura 1.jpg

4. Du registrerer periode og hovedbokskonto. Du kan periodisere både frem og tilbake i tid.

5. Klikk på Lagre periodisering.

Cs periodisering av leverandørfaktura 2.jpg