Rapporter

Under Nøkkeltall finner du rapporter kategorisert etter systemets moduler. Du kan velge hvilken modul du ønsker å se rapporter for ved å klikke på fanen øverst i rapportoversikten. Her finner du forhåndsdefinerte rapportutdrag.

Cs rapporter 1.jpg

Når du velger rapporten du ønsker å hente ut, åpnes en dialogboks der du kan angi forskjellige parametere for rapporten. For eksempel kan du spesifisere rapporten Saldobalanse hovedbok på relevante data. Hvis du vil at systemet skal bruke de samme parametrene hver gang du henter ut rapporten, kan du sette hake ved Husk utvalg. Når du trykker på Vis rapport, får du en forhåndsvisning av rapporten i systemet.

Cs rapporter 2.jpg

Du kan deretter eksportere rapporten til PDF-format eller velge andre filformater som Excel eller CSV ved å trykke på pilen til høyre ved knappen Last ned PDF. Hvis du ønsker å ta ut en ren Excel-fil som kan brukes til avstemming, anbefaler vi å bruke funksjonen Oversikt. Vær oppmerksom på at Excel-filen som eksporteres vil ha rapportformat, ikke rent Excel-format.

Cs rapporter 3.png

Resultatrapport med sekvensiell utskrift

Rapporten viser tallene for årets og fjorårets resultat i en sekvensiell utskrift, med mulighet for å velge avdeling og/eller prosjekt, samt totalt for alle år. Hvis du velger flere prosjekter eller avdelinger i utvalget, vil du motta en separat rapport per prosjekt og avdeling.

Cs rapporter 5.png