Bokføring av mva. ved innførsel

Her benyttes et gjennomgående eksempel for å illustrere hvordan et varekjøp fra utlandet kan bokføres. Først vises bokføringen av den inngående fakturaen og eventuelle tillegg, deretter bokføringen hensyntatt mva.

 

1. Inngående faktura, varekjøp fra utland

I eksempelet vårt er den inngående fakturaen på NOK 8 000, og kode 21 har her sin egen mva-konto. Vi benytter mva-kode 21 med høy sats, 25 % mva. Grunnlaget for mva-kode 21-23 (22 er mellomsats og 23 er lav sats) vil ikke inkluderes i mva-meldingen. Vi fører med denne koden kun for dokumentasjon. Det blir ført 0,- i beløp på linjen. 

CS.Bokføring av MVA ved innførsel.uni.1.png


Du finner igjen bilaget ved å benytte Søk på bilag

CS.Bokføring av MVA ved innførsel.uni.2.png

 

2. Tilhørende speditørfaktura varekjøp frakt

Fraktbeløpet er i vårt eksempel NOK 1 000. Igjen må vi definere at dette er noe det senere skal beregnes innførselsmerverdiavgift av, og bruke kode 21. Føring og kontering av mva. blir som følger:

CS.Bokføring av MVA ved innførsel.uni.3.png

Du finner igjen bilaget ved å benytte Søk på bilag.

CS.Bokføring av MVA ved innførsel.uni.4.png

 

3. Tolldeklarasjon (tidligere speditørfaktura)

Grunnlaget for innførselsmerverdiavgift er i vårt eksempel totalt NOK 9 000 (8 000 + 1 000). Grunnlaget føres ved å debitere en kostnadskonto, med mva-kode 81 (innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift, høy sats), og kreditere en kostnadskonto uten mva-kode.

CS.Bokføring av MVA ved innførsel.uni.5.png

I dette tilfellet, med mva-fradrag, blir det til sammen ingen endring på resultatet. I tillegg har systemet ført en linje utgående mva., og en linje inngående mva. Systemet har beregnet mva. basert på det grunnlaget som ble registrert i posten.

CS.Bokføring av MVA ved innførsel.uni.6.png

 

 

Om kontobruk ved føring av grunnlag for innførselsmerverdiavgift

I eksempelet ovenfor fører vi grunnlag for innførselsmerverdiavgift debet/kredit samme konto. Ulempen med å benytte samme konto er at du får mange mva-koder på samme konto. Du kan i så tilfelle ikke sette standard mva-kode på kontoen, og du må dermed huske å bruke korrekt mva-kode.

Det kan være hensiktsmessig å benytte følgende oppsett:

  • Ha en konto for kostnaden på den inngående fakturaen med mva-kode 21 (eller tilsvarende for andre mva-satser).
  • Ha en konto for debetføringen av grunnlaget for innførselsmerverdiavgift med mva-kode 81 (eller tilsvarende for andre satser, eventuelt dersom du ikke har fradrag for mva).
  • Ha en konto for kreditføringen av grunnlaget av innførselsmerverdiavgift uten mva-kode.

Med et slik oppsett vil kostnaden komme på den første kontoen. De to neste kontoene vil til sammen bli null, med mindre du ikke har fradrag for inngående mva. (da vil mva. bli lagt til på debetposten).

 

Mer om reglene for beregning av mva. ved innførsel, finner du blant annet på Skatteetatens nettsider.

Les alt om regnskapsmodulen i regnskapssystemet her.