Dimensjoner

Som standard har systemet to dimensjoner: prosjekt og avdeling. I tillegg kan du legge til egendefinerte dimensjoner som for eksempel lokasjon.

Opprette ny dimensjon

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Dimensjoner

cs. dimensjoner 1 um.png

2. Klikk på Ny dimensjon

cs. dimensjoner 2 um.png

3. For at dimensjonen skal kunne benyttes i regnskapet må det være satt hake ved at den er aktiv. Legg inn navn og klikk Lagre

cs. dimensjoner 3 um.pngOpprette kategori i dimensjon

1. Gå til Dimensjoner i venstremenyen og velg hvilken dimensjon du ønsker å opprette kategorier for.

2. Klikk på Opprett ny, og legg inn eventuelt nummer, navn og beskrivelse. Hvilke felt som er synlige vil avhenge av dimensjon. Dersom du ikke fyller inn nummer blir dette autogenerert.

cs. dimensjoner 4 um.pngEndre eksisterende kategori

1. Gå til Dimensjoner og velg hvilken dimensjon du ønsker å redigere.

2. Klikk aktuell kategori for å få opp detaljvisningen til høyre. Alle detaljer kan fritt endres. 

3. Gå til fanene for å få en oversikt over eksisterende tilbud, ordre og faktura som er knyttet mot den valgte dimensjonskategorien.

4. Klikk på ikonet for søppelspann dersom du ønsker å slette aktuell dimensjonskategori, men merk at du ikke kan slette en kategori som allerede er benyttet i bilagsføring.

cs. dimensjoner 5 um.png