Nyttig å vite om nettolønn

I de tilfellene arbeidsgiver har avtalt å dekke skatt av arbeidstakerens avtalte lønn eller andre ytelser er arbeidsgiver pliktig å rapportere dette. I systemet kalles dette nettolønn og innebærer at arbeidsgiveren betaler skatten for arbeidstakeren. Både arbeidstakere som jobber i Norge og i utlandet kan ha avtale om nettolønn. Vær oppmerksom på at rapportering av nettolønn for arbeid utført i utlandet skiller seg fra rapportering av nettolønn for arbeid utført i Norge.

 

Aktivere lønnsarter for nettolønn

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.

2. Klikk på fanen Spesielle innstillinger og sett hake ved Nettolønn. Klikk på Lagre.

Du vil nå få tilgang til flere lønnsarter og a-meldingsbeskrivelse for nettolønn, slik at systemet hjelper deg å rapportere korrekte opplysninger til Skattetaten. Les gjerne Skatteetatens utdypende informasjon om nettolønn.