Roller og tilganger: Rapporter

Under følger en gjennomgang av hvilke roller som gir tilgang til de ulike rapportene i systemet. Kolonnen for "Rolle" viser alle rollene som gir tilgang til de respektive rapportene. For eksempel: Både rollene "Full tilgang salg" og "Tilbud" gir tilgang til rapporten "Tilbud". Klikk her for full oversikt over roller og tilganger i systemet, og her for hvordan du tildeler roller til brukere.

Her er en oversikt over hvilke roller som gir tilgang til rapportene i systemet. Rollene som gir tilgang til hver rapport vises i kolonnen "Rolle". For eksempel gir både rollene "Full tilgang salg" og "Tilbud" tilgang til rapporten "Tilbud". Du kan klikke her for å se en fullstendig oversikt over roller og tilganger i systemet, og her for å se hvordan du tildeler roller til brukere.

Rapportoversikt - Salg

Kategori Rapport Rolle
Tilbud

Tilbud

 • Full tilgang salg; Salgsledelse; Tilbud
     
Ordre

Ordre

 • Full tilgang salg; Salgsledelse; Ordre
 

Pakkseddel

 • Full tilgang salg; Salgsledelse; Ordre
     
Faktura

Sum pr. selger

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse
 

Faktura pr. selger

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring;
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse
 

Faktura utvalg

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse
 

Faktura

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse
 

Faktura m/timeliste

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; 
 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 

Purring

 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse; Rapportering [Salg]

Rapportoversikt - Regnskap

Kategori Rapport Rolle

Kontoutskrifter

Kontoutskrift hovedbok pr. prosjekt

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse; Full tilgang lønn
 

Posteringsjournal

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap];
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse;
 • Full tilgang lønn
 

Kontoutskrift kunder

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse
 

Kontoutskrift leverandør

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap] 
 

Kontoutskrift hovedbok

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse; 
 • Full tilgang lønn
     

 Saldolister

Saldoliste leverandør
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse; '
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Saldoliste kunder
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse; 
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Åpne poster leverandør
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
  Saldobalanse hovedbok
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse; 
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Avstemmingsrapport
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Faktura; Salgsledelse;
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn 
  Åpne poster kunder
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
  Aldersfordelt saldoliste leverandør
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
  Aldersfordelt saldoliste kunder
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
  Bankavstemming
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]
     
Resultat Budsjett
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]
  Økonomioversikt
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
  Balanse m/periodeutvalg
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]
  Resultat (prosjekt/avdeling)
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
  Balanse
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]
 

Resultat

 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]; 
 • Full tilgang salg; Rapportering [Salg]
     

Merverdiavgift

Mva. pr. termin
 • Full tilgang regnskap; Bilagsføring; Rapportering [Regnskap]

Rapporter - Lønn

Kategori Rapport

Rolle

Lønn Avstemming
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Årsoppgave
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Utbetalingsliste
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Konteringssammendrag
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Feriepengegrunnlag
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Lønnsslipp
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Fagforeningsliste
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn
  Konteringssammendrag ambulerende AGA
 • Full tilgang lønn; Personalansvar - lønn

Rapporter - Timer

Kategori

Rapport

Rolle
Timeregistrering

Timeliste (kalender)

 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]
 

Timeliste (kunder)

 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]
 

Totaler pr. medarbeider

 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]
 

Timer til lønn

 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]
 

Timeliste (avdeling)

 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]
 

Timeliste (prosjekt)

 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]
 

Timeliste (ordre)

 • Full tilgang salg; Salgsledelse
 • Full tilgang timer; Personalansvar - timer; Timegodkjenning; Rapportering [Timer]