Rapport over solgte produkter

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velge Oversikt.

2. Klikk på Solgte Produkter under Salg. Listen kan filtreres og grupperes etter kriterier som kunde, fakturadato og prosjekt. 

Hvis du ønsker å gruppere etter kategorier som Produktnavn, kan du klikke på Slå av/på gruppering og dra kolonnen du vil gruppere etter til det hvite feltet markert med Dra kolonner her for å gruppere.

Det er mulig å gruppere på flere kriterier, for eksempel overordnet på produkt og deretter på undergrupper som kunder, for å få en oversikt over solgte produkter per kunde. Husk å ha hovedkategorien først i listen. Du kan finne mer informasjon om grupperingsfunksjonen her.

3. Klikk på Eksporter til excel dersom du ønsker å eksportere listen.

Klikk på bildet for å forstørre

Cs rapport over solgte produkter.png