Overgang til mva-registrert selskap

Dersom et selskap ikke er mva-registrert ved oppstart, men planlegger å bli det når omsetningsgrensen er passert, vil systemet kunne veilede deg.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Regnskap.

2. Under avsnittet Periode og mva. velger du Avgiftsfri, men planlegger mva-registrering når omsetningsgrensen passeres.

CS Overgang til MVA-reg selskap 1.jpg 

3. Nå vil du automatisk få varsling når grensen på salg av mva-pliktige varer eller tjenester har passert 50 000 kroner. Varslingen inneholder informasjon om at selskapet må registreres i mva-registeret. Dette gjøres ved å levere Samordnet registermelding.

CS Overgang til MVA-reg selskap 2.jpg


4. Når mva-registreringen er godkjent i Brønnøysundregistrene, må du endre regnskapsinnstillingene. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Under avsnittet Periode og mva. velger du nå Avgiftspliktig, antall mva-perioder og hvilket mva-skjema som skal brukes.

CS Overgang til MVA-reg selskap 3.jpg

Nå kan du godkjenne at systemet skal oppdatere kontoplan og produkter automatisk.

CS Overgang til MVA-reg selskap 4.jpg

CS Overgang til MVA-reg selskap 5.jpg

 

Inntil selskapet er ferdig registrert hos Brønnøysund skal det ikke faktureres med mva. I perioden registreringen behandles, må fakturamottaker informeres om at mva. vil bli etterfakturert når registreringen er fullført. Dette kan gjøres ved å legge inn kommentar på utgående faktura, enten ved å opprette en egen varelinje eller via fanen Kommentar.

CS Overgang til MVA-reg selskap 6.jpg

 

Se også:  

Tilbakegående avgiftsoppgjør (for 2021 og tidligere)

Tilbakegående avgiftsoppgjør (fra og med 2022)