Mva-koder og kontoplan

Du kan endre mva-koder tilknyttet en hovedbokskonto.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Kontoplan.

2. Søk opp gjeldende konto. Klikk midt i kontoraden for å få opp detaljene i visningen til høyre.

3. Nå kan du endre mva-kodene som er knyttet mot hovedbokskontoen. Du kan også knytte hovedbokskonto mot eventuelle grupper for forholdsmessig mva.

CS.Mva-koder og kontoplan.UM.jpg