Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering

Konteringsforslag

1. Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering.

CS.Konteringsforslag.UNI.1.png


2. Gå til Konteringsforslag og sett hake ved Bruk konteringsforslag dersom du ønsker å sette opp en standardkonto for kontering. Klikk på forstørrelsesglasset for å velge en annen standard konto for innkjøp enn den systemet foreslår. Klikk på Lagre innstillinger

CS.Konteringsforslag.UNI.2.png

Når du viderefakturerer en leverandørfaktura endres konto i konteringen til standardkonto for konteringsforslag. Konteringsforslaget vil ikke dukke opp eller påvirke en leverandørfaktura som allerede er bokført.

 

Påslagshåndtering

1. Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering.

CS.Påslagshåndtering.UNI.1.png

2. Gå til Påslagshåndtering og klikk på Opprett ny.

CS.Påslagshåndtering.UNI.2.png


3. Velg Påslag dersom du ønsker å opprette en avtale med et påslag i pris. Velg Gebyr dersom du ønsker å opprette en avtale med et gebyr.

4. Sett prosentsats for påslag, eller fastpris for gebyr i feltet under Verdi. Sett hake ved Sett som standard dersom du ønsker at avtalen skal være standard på alle kunder. Klikk på Opprett.

CS.Påslagshåndtering.UNI.3.png


5. Klikk på redigeringsknappen for å endre en aktuell avtale. Klikk på søppelikonet for å slette avtalen.

6. Klikk på X kunder under Tildelt til for å legge til flere kunder på aktuell avtale. Du kan også legge til kunder for påslagshåndtering direkte på kundekortet. Klikk på Lagre innstillinger

CS.Påslagshåndtering.UNI.4.png