Statusfaner i faktura, ordre og tilbud


Statusfaner i Faktura

cs. Statusfaner i faktura, ordre og tilbud 1 um.png

 • Alle er alle fakturaer som er opprettet på selskapet, også eventuelle kreditnotaer.
 • Mine er fakturaer som er opprettet av din personlige bruker.
 • Kladd er fakturaer som er lagret som kladd.
 • Ikke forfalt er fakturaer som er opprettet og fakturert, men som ikke har forfalt.
 • Forfalt er fakturaer som er opprettet og fakturert, og som har forfalt.
 • Purret er fakturaer som er purret.
 • Sendt til inkasso er fakturaer som er sendt til inkasso.
 • Betalt er fakturaer som er blitt betalt av kunde.
 • Kreditert er fakturaer som er kreditert og deres respektive kreditnotaer.


Statusfaner i Ordre

cs. Statusfaner i faktura, ordre og tilbud 2 um.png

 • Alle er alle ordrer som er opprettet på selskapet.
 • Mine er ordrer som er opprettet av din personlige bruker.
 • Kladd er ordrer som er lagret som kladd.
 • Under arbeid og Ordrereserver er ordrer som er registrert og som fremdeles er under arbeid.
 • Overført til faktura er ordrer som er blitt overført til faktura.
 • Avsluttet er ordrer som er avsluttet.


Statusfaner i Tilbud
cs. Statusfaner i faktura, ordre og tilbud 3 um.png

 • Alle er alle tilbud som er opprettet på selskapet.
 • Kladd er tilbud som er lagret som kladd.
 • Under arbeid er tilbud som er registrert og som fremdeles er under arbeid.
 • Overført ordre er tilbud som er blitt overført til en ordre.
 • Overført til faktura er tilbud som er overført til en faktura.
 • Avsluttet er tilbud som er avsluttet.