SAF-T Eksport

1. Gå til Innstilinger i toppmenyen og klikk på Importsentral.

2. Klikk på Eksport SAF-T.

cs. SAF-T Eksport 1 um.png

2. Velg Start SAFT eksport.

cs. SAF-T Eksport 2 um.png

3. Legg inn valg for regnskapsår og periode du ønsker å eksportere. Når alle data er lagt inn, klikk Videre.

cs. SAF-T Eksport 3 um.png

4. Hvis du ikke har satt opp SAF-T-kobling for noen hovedbokskonti på kontoplanen din, vil du motta et varsel. Du kan løse dette ved å kjøre en Automatisk SAF-T-kobling, som lar systemet knytte de relevante kontoene til den SAF-T-koden som passer best basert på kontogruppe og annen informasjon.

cs. SAF-T Eksport 4 um.png

5. Klikk på Start eksport.

cs. SAF-T Eksport 5 um.png

6. SAF-T Eksporten er nå gjennomført og du kan laste ned filen ved å klikke på Last ned.

cs. SAF-T Eksport 6 um.png